Ківалов Сергій Васильович

Президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор кафедри

Ківалов Сергій Васильович