Терлецький Дмитро Сергійович

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові інтереси:  змістовно-сутнісні характеристики конституційно-правового  регулювання, взаємодія міжнародного права і національного конституційного права, правовий статус і юрисдикційна практика КонституційногоСуду України.

Викладає дисципліни: конституційне право, конституційне гуманітарне право, конституційно-правові проблеми виконавчої влади, конституційна юстиція.

Терлецький Дмитро Сергійович