Кафедра адміністративного і фінансового права | САФ

Кафедра адміністративного і фінансового права

  • Про кафедру
  • Персоналії

Кафедра адміністративного і фінансового права входить до складу судово-адміністративного факультету і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері адміністративного, адміністративно-процесуального, фінансового права, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Адміністративне право, Адміністративно-процесуальне право, Фінансове право, Судова бухгалтерія, Податкове право, Розгляд спорів в адміністративному судочинстві, Адміністративне право в умовах реформування, Банківське право, Проблеми публічного адміністрування, Запобігання і протидія корупції, Складання судових рішень, Врегулювання публічно-правових спорів, Розгляд окремих категорій справ в адміністративних справ в судах, Адміністративна відповідальність, Адміністративна юстиція в Україні, Організація державної служби в Україні, Розгляд податкових спорів у судах, Фінансовий контроль, Державне управління, Правові акти управління, Організація фінансового контролю в Україні, Організація діяльності державного службовця, Актуальні проблеми адміністративного права, Податкове законодавство, Адміністративний менеджмент, Адміністративні процедури, Адміністративне право в умовах реформування.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері адміністративного права, адміністративно-процесуального права, дослідженні фінансового та податкового законодавства, особливостей організації діяльності державних службовців, пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики. Науковий потенціал кафедри широко використовується в області конкретних науково-практичних розробок для органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, митних і податкових органів, органів місцевого самоврядування та ін.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожного факультету (інституту) НУ «ОЮА».

Контакти

Адреса:
Україна, 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2

Пошта:
sudovo-admin@onua.edu.ua

Телефони:
+380 (96) 339 51 98

© 2020 НУ “ОЮА”.