Кафедра конституційного права

Мішина Наталя Вікторівна – в.о. завідувача кафедри конституційного права, доктор юридичних наук, професор кафедри, професор
Освіта: вища юридична (юридичний факультет Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова), вища економічна (факультет підвищення кваліфікації Одеського державного економічного університету).
У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Муніципальне управління в США і Великої Британії: порівняльно-правове дослідження».
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою:«Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження».
У 2010 р. отримала диплом «Юрист року 2010»Одеської обласної організації Спілки юристів України.
У 2012 році одержала наукове звання професора.
Директор Центру європейського публічного права Одеського національного університету «Одеська юридична академія».
Наукові інтереси: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, місцеве самоврядування, громадянське суспільство (у т.ч. громадські, благодійні організації).
Основні досягнення: автор понад 100 наукових праць по проблематиці конституційного та муніципального права.

 

Пережняк Борис Аркадійович – кандидат юридичних наук, професор, декан факультету заочного навчання № 2, професор кафедри
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1977 (юрист).
З 1977 р. працював на юридичному факультеті ОДУ ім. І.І. Мечникова асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри державного і адміністративного права. З 1988 р. – заступник декана юридичного факультету, з 1993 р. – декан факультету Державного будівництва і управління Юридичного інституту ОДУ ім. І.І. Мечникова. З грудня 1997 р. працює в Національному університеті «Одеська юридична академія».
Заступник головного редактора журналу «Юридичний вісник».
Наукові інтереси: конституційне право, муніципальне право, військове право.
Основні досягнення: автор понад 160 наукових праць, Дійсний член (академік) Української Академій наук та Академії наук вищої освіти України, член Союзу юристів України, член Національної спілки журналістів України.

Крусян Анжеліка Романівна - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту НУ ОЮА
Освіта: закінчила у 1991 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію юриста (диплом з відзнакою).
Працювала в органах прокуратури Одеської області (1991–1996 рр.).
З 1996 року по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю. Основні етапи науково-педагогічної діяльності:асистент кафедри державного і міжнародного права Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1996-1997 рр.);асистент кафедри конституційного права Одеської державної (національної) юридичної академії (1997-1998 рр.);старший викладач кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії (1998-2000 рр.);доцент кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії (2000-2009 рр.);докторант кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії (2009-2010 рр.);доцент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» (2010-2011 рр.);професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» (2011 р.); завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» (2011-2016 рр.); завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту НУ ОЮА (2016 р. - по теперішній час).
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право захистила 24 грудня 2010 року в спеціалізованій вченій раді Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія».
Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєно 29 березня 2012 року.
Основні напрями наукових досліджень:конституційне право, муніципальне право, публічна влада, державне управління, місцеве самоврядування, проблеми теорії і практики сучасного українського конституціоналізму.
Є автором понад 130 наукових, науково-методичних та інших праць.
Є членом Конституційної Комісії (Указ Президента України № 190/2015 від 31 березня 2015 року); була членом Конституційної Асамблеї (відповідно до Указу Президента України «Про Конституційну Асамблею» від 17 травня 2012 р.).
Єчленом редакційної ради альманаху «Проблеми сучасної конституціоналістики» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 21707-11607Р, серія КВ від 12.10.2015 р.)
У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України»; у 2012 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 966 від 29 листопада 2012 р.).

Бальцій Юрій Юрійович – доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
У 1998 році закінчив Одеську державну юридичну академію.
У 2001 році закінчив аспірантуру Одеської національної юридичної академії.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус міського голови в Україні».
У 2010 році закінчив Інститут підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії з відзнакою.
З 2010 року працює доцентом кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри конституційного права.
Напрямки наукової діяльності: конституційне та муніципальне право.
Основні досягнення: автор понад 80 наукових праць з проблематики конституційного та муніципального права.

Барський Вадим Рудольфович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Освіта: в 1996 році закінчив з відзнакою Юридичний інститут Одеського державного університету за спеціальністю «правознавство».
В 1996 році вступив до аспірантури по кафедрі конституційного права Одеської державної юридичної академії. В червні 2000 рокуприймав участь у навчальній програмі COLPE «Порівняльне конституційне право» для молодих викладачів з колишнього СРСР і Монголії, яка відбувалась на базі Центральноєвропейського Університету (Будапешт, Угорщина). В листопаді 2000 року брав участь у навчальній програмі COLPE «Європейська система захисту прав людини» для молодих викладачів з колишнього СРСР і Монголії, яка відбулась на базі Центральноєвропейського Університету (Будапешт, Угорщина). З червня 2002 року по грудень 2003 року приймав участь у Проекті Tacis «Правові студії: Київ і окремі регіони» (EUROPEAID/111910/C/SV/UA). В вересні 2004 року приймав участь у XIV Міжнародній Літній Школі з прав людини (Варшава, Польща).
Напрямки наукової діяльності:конституційне право та конституційне процесуальне право.
Основні досягнення: автор близько 30 наукових публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та семінарів.

Волкова Дарія Євгенівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри
Освіта: Одеська національна юридична академія, 2002 рік (юрист).
Місце роботи, посада: у 2002 році стала здобувачем кафедри конституційного права Одеської національної юридичної академії, здала кандидатські іспити. З 2005 року асистент кафедри конституційного права (за сумісництвом), з 2007 року асистент кафедри конституційного права (штатний працівник) Національного університету «Одеська юридична академія». У червні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами».
Направлення діяльності: конституційне право України; конституційне право зарубіжних країн; об’єднання громадян, громадські організації.
Основні досягнення: автор понад 30 наукових статей, учасник наукових (міжнародних, всеукраїнських, регіональних) конференцій та семінарів.

Єзеров Альберт Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Освіта: Одеська національна юридична академія, 2003 р. (магістр права). Навчався в аспірантурі на кафедрі конституційного права НУ «ОЮА» (2003 - 2007 рр.). У 2007 році захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом проф. Орзіха М.Ф. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
З 2006 по 2008 рік – асистент, з 2008 року – доцент кафедри конституційного права НУ «ОЮА».
З 2006 по 2012 рік очолював Клуб публічного права при кафедрі, з 2009 по 2015 роки рік був ведучим університетських і міжвузівських брейн-рингів знавців Конституції. З 2011 року – технічний редактор серії «Проблеми сучасної конституціоналістики». З 2105 року експерт з питань права Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
З 2003 по 2015 роки рік – практикуючий юрист у сфері корпоративного, господарського, трудового, податкового права в приватних компаніях.
З 2015 року – на державній службі: помічник голови Одеської обласної державної адміністрації, начальник юридичного відділу апарату Одеської обласної державної адміністрації, заступник начальника Одеської митниці ДФС.
Напрямки наукової діяльності: конституційна конфліктологія, конституційно-правове регулювання діяльності органів публічної влади, правовий статус і практика Конституційного Суду України, конституційні перетворення в Україні.
Основні досягнення: автор більше 70 наукових і навчально-методичних публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій і семінарів.

Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри
Освіта: у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію і отримала диплом магістра права з відзнакою. У цьому ж році вступила до магістратури державної служби при Одеській національній юридичній академії і до заочної аспірантури. У 2005 році отримала диплом магістра державної служби з відзнакою. У цьому ж році була переведена в очну аспірантуру, яку закінчила в 2007 році.
З вересня 2007 року працює асистентом кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Напрямки діяльності: конституційне право України; муніципальне право України; місцеве самоврядування; інститути громадянського суспільства.
Основні досягнення: автор більше 30 наукових публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій і круглих столів. У 2012 році нагороджена почесною відзнакою Національного університету «Одеська юридична академія» II ступеню. У 2015 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове дослідження». У червні 2016 року обрана членом Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія».

Назарко Аркадій Тимофійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Освіта:Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (юрист), 1995 р.
У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Міське самоврядування в Україні».
Місце роботи та посада: асистент кафедри державного та міжнародного права Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (1995–1997 р.), асистент кафедри конституційного права Одеської державної юридичної академії – з 1997 р. (з 2010 р. – Національного університету «Одеська юридична академія»), доцент кафедри конституційного права – з 2016 р.
Напрямки наукової діяльності: конституційне право, муніципальне право, конституційне право зарубіжних країн.
Основні наукові досягнення: автор понад 30 наукових праць.

Терлецький Дмитро Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Освіта: Одеська національна юридична академія, 2003 р. (юрист).
З 2002 року - практикуючий юрист у сфері корпоративного, конкурентного та антимонопольного права.
Напрямки наукової діяльності: взаємодія міжнародного права і національного конституційного права, конституційно-правове регулювання дії міжнародного права в Україні, правовий статус і практика Конституційного Суду України, модернізація конституційного права і конституційна реформа.
Основні досягнення: автор понад 20 наукових публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та семінарів.

Олькіна Олена Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Освіта: Одеська національна юридична академія, 2008 р. (магістр).
Напрямки наукової діяльності: конституційне право України, конституційно-правова відповідальність, конституційні правовідносини, органи публічної влади, права людини.
Основні досягнення: автор понад 40 наукових публікацій, учасниця міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та семінарів.

Міхальов Володимир Олександрович – доцент кафедри
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1983 г. (юрист).
Працював: фрезерувальником на Одеському дослідно-експериментальному заводі Міністерства місцевої промисловості УРСР, старшим лаборантом Одеського вищого інженерного морського училища ММФ СРСР, асистентом, старшим викладачем в Одеському державному університеті, старшим викладачем в Одеській національній юридичній академії.
Напрями діяльності: конституційне право зарубіжних країн, конституційне право України, права людини.
Основні досягнення: автор понад 50 наукових, навчальних і навчально-методичних робіт. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України".

Сон Софія Сергіївна - старший викладач кафедри
Освіта:Одеський державний університет, факультет геолого-географічний, спеціальність - економічна географія (1988 р.).Закінчила в 1995 р. Одеський державний університет, юридичний факультет, спеціальність - правознавство.
Місце роботи та посада: з 1976 р. - 1981 р. працювала в радгоспі «Апостолівський» робоча, завідуючої цехом № 1.; З 1981 р. - 1983 р. Одеський державний університет посада лаборант; 1989 - 1996 р.р старший методист ФПК працівників радянських органів; 1996-1997 р.р. викладач ОДУ; 1998 -2006 р.р. Одеська державна юридична академія посада асистента кафедри конституційного права, з 01.06.2006 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри конституційного права.
Напрями діяльності: конституційне право, юридична деонтологія, державне право зарубіжних країн.
Основні досягнення: автор понад 20 наукових статей, учасник наукових конференцій.

 

Панасюк Віта Миколаївна – асистент кафедри
Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1997 (юрист), аспірантура Одеської національної юридичної академії, 2000.
Напрямки діяльності: конституційне право, муніципальне право, державна молодіжна політика, молодіжні громадські організації, інститути громадянського суспільства .
Основні досягнення: автор близько 30 наукових статей, учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та семінарів.

Коваленко Роман Олегович – асистент кафедри, заступник декана судово-адміністративного факультету
Освіта: Національний Університет "Одеська юридична академія", 2012р.
Напрямки наукової діяльності: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн.
Основні досягнення: автор 5 наукових публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій та семінарів.

Нікітюк Оксана Миколаївна – старший лаборант кафедри
Освіта: факультет державного управління і міжнародно-правових відносин Одеської національної юридичної академії (1998-2003рр).
Працювала:з 1998 р. в деканаті факультету Державного управління та міжнародно-правових відносин  - секретарем, з 2003 р. - лаборант кафедри конституційного права, з 2007 р. - старший лаборант кафедри конституційного права, з 2010 р. – асистент кафедри конституційного права.

Вербицька Ольга Миколаївна – лаборант кафедри
Освіта: Одеський педагогічний коледж ім. Ушинського (1995-1999рр.), Факультет державне управління та міжнародно-правових відносин, заочного та вечірнього навчання Національного університету «Одеська юридична академія» (2003-2011 рр.).

Салей Марина Іванівна – лаборант кафедри
Освіта: судово-адміністративний факультет Одеської національної юридичної академії (2003-2008 рр.).
Працює з 2008 р. лаборантом кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Напрямки наукової діяльності:конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, конституційна аксіологія.
Основні досягнення: автор близько 10 наукових публікацій, учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій.