Кафедра морського та митного права

Кормич Борис Анатолійович - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
У 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство», у 2000 році – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Соціологія».
У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Державно-правовий механізм митної політики України» за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» в Одеській національній юридичній академії.
У 2005 році захистив докторську дисертацію «Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України» за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право» в Національному університеті внутрішніх справ.
Вчене звання доцента присвоєно у 2001 році, професора – у 2007 році. З 2013 року - завідувач кафедри морського та митного права НУ «ОЮА». Член редакційних колегій журналу «Lex Portus», збірки «Актуальні проблеми політики», іноземного рецензованого наукового видання «European Political and Law Discourse».
У 2011–2013 роках був керівником фундаментального наукового дослідження «Наукове та законодавче забезпечення впровадження інноваційних інформаційних технологій в митній справі України» (державний реєстраційний номер 0111U000669), брав участь в підготовці науково-практичних висновків і консультацій для Конституційного суду України, Національного Банку України, органів прокуратури та МВС.
Викладає дисципліни: митне право, міжнародне митне право, інформаційне право, морське та митне право.
Пройшов стажування в Парламенті Канади та у Верховній Раді України.
Нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України, Міністерства у справах сім'ї та молоді України, Державної митної служби України, лауреат Премії Верховної Ради України для молодих вчених (2013).
Адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів.
Автор понад 150 наукових публікацій, в тому числі 15 монографій і підручників.
Підготував 10 кандидатів юридичних наук.
Область наукових інтересів: митне право, право СОТ, інформаційне право.

 

Додін Євген Васильович - професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
У 1953 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.
У 1953 – 1958 роках працював слідчим і експертом-криміналістом в Одесі.
З 1958 року – викладач, а згодом – начальник циклу Одеської школи міліції.
У 1961 р. вступає до заочної аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту радянського законодавства і захищає кандидатську дисертацію «Підстава адміністративної відповідальності» (1964 р.).
З 1965 року – доцент юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
У 1973 р. захистив докторську дисертацію з адміністративного права, з 1974 р. – завідувач кафедри криміналістики юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
У 1980 р. – начальник кафедри Київської вищої школи МВС.
З 1989 р. – професор юридичного факультету Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
З 1996 до 2013 роки– завідувач унікальної на пострадянському просторі кафедри морського та митного права.
Викладає дисципліну митне право.
Автор понад 200 робіт. Виховав понад сто кандидатів наук, серед яких вчені з Куби, Китаю, Німеччини.
Сфера наукових інтересів: митне право, адміністративне право.

Кузнецов Сергій Олександрович - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 1975 році закінчив факультет судноводіння на морських шляхах Одеського вищого інженерного морського училища.
З вересня 1990 року – старший викладач, виконуючий обов'язки доцента кафедри безпеки морського судноплавства на факультеті підвищення кваліфікації командного плавскладу суден Одеської державної морської академії.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Управлінське рішення капітана морського торговельного судна щодо забезпечення безпеки мореплавства (адміністративно-правова
характеристика)».
З вересня 1996 року працює на посаді доцента кафедри морського та митного права Юридичного інституту Одеського державного університету, а з 1997 р. – Одеської державної юридичної академії.
Наукове звання доцента присвоєно в 1998 році.
З жовтня 2005 року – професор кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії, а з вересня 2010 року – Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладає дисципліни: морське право, морське приватне право.
Стажування: у 2014 році в Державному підприємстві «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут морського флоту України».
У 2012 – 2014 роках брав участь в розробці теми фундаментального наукового дослідження «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення і функціонування комунальних пароплавств в Україні» (державний реєстраційний номер 0113U001144).
Автор понад 50 робіт, серед яких комплексне історико-правове дослідження «Управління судноплавством в Стародавній Греції» (2004 р).
Президент Міжнародної громадської організації «Асоціація українських моряків». Голова Правління Відкритого акціонерного товариства «Архімед».
Сфера наукових інтересів: морське право.

Федотов Олексій Павлович - доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент
У 2001 році закінчив Одеську національну юридичну академію і був зарахований до аспірантури.
З 2002 року - викладач, 2003 року – старший викладач, а з 2004 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії.
У 2004 році захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
У 2006 році присвоєно вчене звання доцента.
У 2013 році був зарахований до докторантури Національного університету «Одеська юридична академія».
У 2011-2013 роках брав участь в розробці теми фундаментального наукового дослідження «Наукове та законодавче забезпечення впровадження інноваційних інформаційних технологій в митній справі України» (державний реєстраційний номер 0111U000669).
У 2014 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему "Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія і практика".
Нагороджений численними грамотами і подяками органів виконавчої влади.
Викладає дисципліну: митне право.
Стажування: УДСБЕЗ УМВС України в Одеській області.
Автор понад 50 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Аверочкіна Тетяна Володимирівна - завідуюча лабораторією, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент
У 2002 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З 2002 по 2006 рік працювала в Одеському обласному управлінні юстиції.
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві».
З 2007 року – завідуюча лабораторією і доцент кафедри морського та митного права Одеської
національної юридичної академії.
Викладає дисципліни: морське право, морське приватне право, морське та митне право.
У 2011 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а в 2015 – доцента.
З 2014 року – член редколегій двох зарубіжних рецензованих наукових видань (електронний журнал «Правовая инициатива» (РФ) та «Вестник РУДН. Серия«Юридические науки»(РФ)). У 2009 – 2015 роках – відповідальний секретар спеціалізованого наукового журналу «Митна справа», з 2016 – відповідальний секретар спеціалізованої наукового журналу «Lex Portus».
У 2008 – 2015 роках підготовлено і видано 6 наукових видань з морського права.
Автор понад 50 робіт, серед яких монографія «Професійна підготовка моряків. Імплементація міжнародних стандартів в Україні»(2011 р), видана в Німеччині.
Сфера наукових інтересів: морське право.

Батанова Людмила Олександрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 2005 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З 2001 по 2004 рік – лаборант підготовчого відділення Одеської національної юридичної академії.
З 2004 по 2007 рік – лаборант лабораторії кафедри морського та митного права.
З 2007 по 2008 рік – головний спеціаліст відділу зовнішньої трудової діяльності та міжнародного співробітництва Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України (м.Київ).
З 2008 по 2013 рік – асистент кафедри морського та митного права ОНЮА (з вересня 2010 року – НУ «ОЮА»).
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Фінансовий контроль в митній справі».
З 2013 року – доцент кафедри морського та митного права
Вчене звання доцента присвоєно в 2016 році.
Викладає дисципліни: митне право, міжнародне митне право.
Стажування: Міжнародний гуманітарний університет (з 1 квітня по 1 травня 2015 року).
Автор понад 40 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Гаверський Віталій Валерійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 1997 році закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
У 1997 – 1998 роках навчався в аспірантурі Одеської державної юридичної академії. У 1998 році захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-правові основи становлення митної служби в Україні».
З 1998 по 2000 рік – начальник управління правового контролю Виконавчого комітету Одеської міської ради.
З 2000 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії (з вересня 2010 року – Національного університету «Одеська юридична академіку»).
Викладає дисципліни: митне право, інформаційне право.
Стажування: 1998 рік – Центральний Європейський Університет (м. Будапешт), 2014 рік – Міжнародний гуманітарний університет (м.Одеса).
Сфера наукових інтересів: митне та інформаційне право.

Іванов Денис Анатолійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
У 2003 році закінчив Одеську національну юридичну академію.
У 2003 – 2006 роках навчався в аспірантурі Одеської національної юридичної академії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства».
З 2008 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії.
Викладає дисципліни: морське право, транспортне право, інформаційне право.
Сфера наукових інтересів: морське право, транспортне право, інформаційне право.

Карпенко Ганна Леонідівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З вересня 2004 року – старший лаборант Інституту підготовки професійних суддів і юрист-фахівець в Юридичній клініці Одеської національної юридичної академії (за сумісництвом).
У 2005 році переведена на посаду помічника ректора і зарахована на посаду асистента кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії (за сумісництвом).
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Експертиза в митній справі: організаційно
-правовий аспект»).
З вересня 2007 – доцент кафедри морського та митного права.
З листопада 2007 року – заступник директора Інституту підготовки професійних суддів.
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Викладає дисципліни: митне право, організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, розгляд справ про порушення митних правил, морське та митне право.
Стажування: Одеський апеляційний адміністративний суд.
Автор понад 30 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Коваль Наталія Олексіївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
У 1996 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Філолог».
У 2001 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».
З 2001 по 2014 рік – старший лаборант і асистент кафедри морського та митного права.
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Підстави і порядок переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України».
З 2014 року – старший викладач, а з 2017 року - доцент кафедри морського та митного права.
Брала участь в розробці теми фундаментального наукового дослідження «Наукове та законодавче забезпечення впровадження інноваційних інформаційних технологій в митній справі України» (державний реєстраційний номер 0111U000669).
Нагороджена відзнаками за організацію наукової роботи та навчального процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія».
Викладає дисципліну митне право.
Автор понад 10 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Міщенко Ілона Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі Одеської національної юридичної академії.
З 2005 року – асистент, а з 2009 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Цивільно-правові договори в митній справі».
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.
Викладає дисципліни: митне право, інформаційне право.
Стажування: Інститут післядипломної освіти фахівців морського і річкового транспорту України.
Автор понад 40 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне та інформаційне право.

Панфілова Ольга Євгенівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
У 2010 році закінчила Одеську національну юридичну академію і вступила до аспірантури.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію «Адміністративно-правові засади застосування захисних заходів у зовнішній продажів».
У 2014 – 2015 роках – асистент, а з 2015 року – доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладає дисципліни: митне право ЄС, міжнародне митне право.
Автор понад 10 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право, митне право ЄС.

Пашковська Людмила Іванівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук
У 2003 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
У 2004 році вступила до аспірантури ОНЮА.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників».
Автор понад 20 робіт.
Сфера наукових інтересів: морське право, морське приватне право.

 

Прокопенко Віктор Валерійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 1995 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.
У 1995 – 1998 роках – служба в митних органах України (Одеська митниця, Чорноморська регіональна митниця).
З 1998 року – викладач, з 2001 року – старший викладач, а з 2005 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії.
У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Митні операції на повітряному транспорті».
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
З 2014 р. – член спеціалізованої вченої ради К. 17.051.07 Запорізького національного університету.
У 2011-2013 роках брав участь в розробці теми фундаментального наукового дослідження «Наукове та законодавче забезпечення впровадження інноваційних інформаційних технологій в митній справі України» (державний реєстраційний номер 0111U000669).
Викладає дисципліну митне право.
Стажування: Академія митної служби України.
Автор понад 85 робіт.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Сергєєв Юрій Володимирович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 1996 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
У 1996 - 1999 роках навчався в аспірантурі в Одеській державній юридичній академії.
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-правові основи діяльності міжнародних морських організацій».
З 2001 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії (з вересня 2010 року – Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладає дисципліни: морське право, особливості розгляду судами справ про правопорушення, пов'язані з торговельним мореплавством, процедура реєстрації суден.
Стажування: центр спеціальної підготовки Міжнародної організації праці в м. Турин (Італія).
Експерт Міжнародної організації праці з питань Конвенції МОП «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року.
Офіційний учасник проекту «Міжнародний центр захисту прав моряків (Seafarers 'Rights)» (Велика Британія), офіційний учасник Міжнародної мережі з питань арешту суден (Shiparrested), організатор Всеукраїнських шкіл з морського права (2013-2015 рр.), Член робочих груп, експертних рад органів виконавчої влади України, Федерації профспілок України, профспілки працівників морського транспорту України з питань імплементації в національне законодавство і застосування норм міжнародного морського права, член Соціально-економічної ради в галузі морського транспорту, член ради відділення Асоціації правників України в Одеській області, член Асоціації міжнародного права, Асоціації правників України.
Нагороджений численними грамотами та почесними званнями органів виконавчої влади, адвокатських об'єднань та профспілок.
Автор понад 30 робіт.
Сфера наукових інтересів: морське право, морське трудове право, захист прав і законних інтересів моряків.
 

Сергійчик Вікторія Олександрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
У 2006 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З 2009 року – асистент, а з 2014 року – доцент кафедри морського та митного права Одеської національної юридичної академії (з вересня 2010 року – Національного університету «Одеська юридична академія»).
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Адміністративно-правові основи виконання Україною обов'язків держави прапора щодо контролю технічного стану морських суден».
Викладає дисципліни: митне право, морське право.
Стажування: ТОВ «Стафф Центр Шипменеджмент Лтд.»
Автор понад 25 робіт.
Сфера наукових інтересів: морське екологічне право, морське право.

Крущук Олена Сергіївна - асистент кафедри, кандидат юридичних наук
У 2005 році закінчила Одеську національну юридичну академію і вступила до аспірантури.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання переміщення продуктів харчування через митний кордон України».
З 2015 року – асистент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія».
Викладає дисципліну: митне право.

Сфера наукових інтересів: митне право.

Попов Олексій Валерійович - асистент кафедри
У 1993 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
У 1993 – 1998 роках працював на судах Чорноморського морського пароплавства та під іноземними прапорами.
З 1999 року – завідувач лабораторією кафедри морського та митного права Одеської державної юридичної академії.
З 2002 року – асистент кафедри морського та митного права.
Викладає дисципліни: морське право, морське приватне право.
Стажування: у 2012 р. в Інституті підвищення кваліфікації працівників водного транспорту.
У 2010 – 2011 роках брав участь в розробці теми фундаментального дослідження на 2010 – 2011 рр. «Правові підстави створення в Україні Міжнародного судноплавного реєстру», а в 2012 – 2014 – «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення і функціонування комунальних пароплавств в Україні» (державний реєстраційний номер 0113U001144).
Автор понад 30 робіт.
Сфера наукових інтересів: морське право.

Довбня Анастасія Сергіївна - старший лаборант кафедри
У 2006 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
З 2008 року – лаборант, а з 2014 – старший лабрант кафедри морського та митного права.
У 2012 - 2014 роках брала участь в розробці теми фундаментального наукового дослідження «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення і функціонування комунальних пароплавств в Україні» (державний реєстраційний номер 0113U001144).
Сфера наукових інтересів: морське право, митне право.

Третьякова Тетяна Миколаївна - старший лаборант кафедри, кандидат політичних наук
У 2007 році закінчила Одеську національну юридичну академію.
У 2006 - 2008 роках – старший лаборант підготовчого відділення Одеської національної юридичної академії.
З 2009 року – лаборант, а з 2015 року – старший лаборант кафедри морського та митного права (за сумісництвом).
У 2010 - 2014 роках – аспірант заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична
академія».
У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Процес гуманізації як основа реформування системи вищої освіти України».
З 2011 року – асистент, а з 2015 року – старший викладач кафедри соціальних теорій Національного університету «Одеська юридична академія».
Сфера наукових інтересів: політичні науки.

Шевчук Аліна Олександрівна - лаборант кафедри
У 2014 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» та вступила до аспірантури.
З 2014 року – лаборант кафедри морського та митного права.
Сфера наукових інтересів: митне право.

Лаврик Аліна Леонідівна - лаборант кафедри
У 2015 році вступила до Національного університету «Одеська юридична академія» на 2 спеціальності – правова політологія та соціологія і право.
З 2016 року – студентка судово-адміністративного факультету.
З серпня 2016 року – лаборант кафедри морського та митного права.