Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування є саме тим механізмом, який об’єднує всіх студентів Національного університету «Одеська юридична академія».

Саме завдяки студентському самоврядуванню забезпечується захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ВНЗ. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування діють на базі демократичних принципів, зокрема саме тут меншість підкоряється більшості, має місце формальна рівність, вільний вияв інтересів, загальноприйняті права і обов’язки, поєднання елементів представництва і прямого волевиявлення.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, інституту (факультету), гуртожитку, вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування виконують безліч важливих завдань, головними з яких є:

·        участь в управлінні НУ «ОЮА»;

·        участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

·        проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

·        захист прав та інтересів студентів;

·        прийняття актів, які регламентують їх організацію та діяльність;

·        участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

·        внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;

·        внесення пропозицій, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

·        сприяння працевлаштуванню випускників;

·        участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов’язків та ініціатив шляхом прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів, а також можливістю безпосередньо та через представників брати участь у вирішенні питань, що стосуються студентства.

Шлентов Юрій Сергійович

голова студентської ради факультету

Глєбова Аріна Сергіївна

заступниця голови студентської ради факультету

Контакти

Адреса:
Україна, 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2

Пошта:
sudovo-admin@onua.edu.ua

Телефони:
+380 (96) 339 51 98
+380 (67) 179 99 68

© 2020 НУ “ОЮА”.