Cтудентське наукове товариство

Cтудентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим  формуванням,  створеним  на основі вільного волевиявлення  студентів. Товариство створено з метою широкого залучення до науково-дослідної  роботи. Воно  функціонує як незалежне  утворення, чия діяльність координується проректором з наукової  роботи, правовою основою діяльності є ст. 41 Закону України «Про вищу  освіту».
Основною метою функціонування Студентського наукового товариства є створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участь у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що проводяться в університеті та інших спільних інтересів.

 

НЕГАРА ОЛЕНА

голова студентського наукового товариства факультету