Студентський профспілковий комітет

Студентський профспілковий комітет- це добровільна неприбуткова громадська організація студентів факультету, метою діяльності якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески. Профспілковий комітет діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.

 

 
 

Постільга Інеса Віталіївна

голова профспілкового комітету факультету

 

 
 

 
 

Костик Анна Віталіївна

заступник голови профспілкового комітету